Download Materi Kuliah Keperawatan - Gratis

RSS Subscription

Subscribe via RSS reader:
Berlangganan Artikel via E-Mail:
 

Contoh Undangan Dalam Bahasa Sunda/Uleman dina bahasa sunda

Posted By Revolusi Pendidikan On 06.45 Under
PAMARENTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGRI SUKAMAJU
Jl.Sukamaju No.31 Telp.022-7330121 Bandung
-----------------------------------------------------------------------------

Bandung,23 Oktober 2009
Nomor : 13/12/SD.SM/2009
Lampiran : -
Perihal : Uleman rapat

Kahatur
Yth : Orang tua/wali siswa
Kelas VI
SDN Sukamaju
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Dina harepan urang sadaya dina kaayaan sehat wal’afiat.Amin.
Salajengna dina rangka persiapan Ujian Sakola Berstandar Nasional(UASBN)
siswa-siswi kelas VI SDN Sukamaju 2009/2010. Aya hal-hal anu penting, kukituna sim kuring salaku Komite Sakola, ngundang Bapa miwah Ibu supados sumping dina acara rapat nu bade dilaksanakeun:

Dinten/Kaping : 26 Oktober 2009
Tabuh                : 09:00/10:30
Tempat             : Aula SDN Sukamaju

Kumargi pentingna acara ieu, diharepkeun kahadirannana. Hatur nuhun kana perhatosannana.

Wassalamualaikum.Wr.Wb


Kapala sakola 

Dra. Indarsah,M.M.pd
NIP. 1988850231

Nevi Islamiyanti
5 Maret 2013 06.52

manawi teh kanggo uleman Nu nikahan ...

BANDUNG Paris van Java With Love: CETAK KARTU UNDANGAN (New Design)

Lukman Mutaqin
8 Oktober 2013 20.00

aya sababaraha kecap nu kedah dilereskeun--manawi bahan katampi: Yth=Nu dipihormat; Orang tua=Sepuh; rangka=raraga; ngundang=ngondang, ngulem; supados sumping= kanggo sumping; kahadirannana=kasumpinganana. caag

Prito Windiarto
22 Agustus 2015 06.20

Hatur nuhun, sae.

eren yeager
29 September 2015 06.18

Hatur nuhun ka anggo pisan,,,,

Yagus Taofik
2 September 2016 08.30

Dupi kepala teh Girang Pangatik sanes?

Posting Komentar

Iklan Anda

ALT/TEXT GAMBAR